ODOBRENA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZELENU ZONU

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno iz EU fondova odobren nam je projekt „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt ,,Zelena zona Ernestinovo“. Bespovratna sredstva za sufinanciranje  dodijeljena su u ukupnom iznosu od 89.000,00 EUR (666.000,00 HRK), odnosno u maksimalno dozvoljenom iznosu prema kriterijima natječaja. Kroz provedbu  projekta izradit će se glavni projekt i elaborat obnove močvarno-vlažnih staništa, a kada dokumentacija za Zelenu zonu bude gotova, na temelju nje moći ćemo se prijaviti na natječaje  za  sadnju šume odnosno ozelenjivanje 8 hektara sada neiskorištenog prostora  u Ernestinovu, na mjestu bivše Bombače i izgradnju biciklističkih  i pješačkih staza i popratnih i zanimljivih sadržaja unutar Zelene zone.

Tendencija u cijelom svijetu je sječa i devastacija šuma, a mi ih želimo vratiti barem na onim površinama koje su nam dostupne i zasaditi pluća naše zajednice koja će pridonijeti poboljšanju kvalitete zraka i okoliš, ponuditi zanimljive sadržaje za rekreaciju, zabavu i opuštanje, u kojima  će moći uživati sve nadolazeće generacije.