Komunalni red

Odluka o komunalnom redu Općine Ernestinovo 2019

Za izvođenje radova na javnoj površini potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela. Također, za izgradnju kolnog prilaza kojim se s javne prometne površine pristupa na privatno zemljište i okućnice, potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo.

Svrha izdavanja odobrenja je određivanje uvjeta za izgradnju kolnog prilaza, postavljanje odgovarajućeg promjera cijevi u kanale na javnim općinskim površinama, u svrhu lakšeg održavanja protočnosti kanala.

U nastavku se daje obrazac koji je potrebno ispuniti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za izgradnju ili proširenje kolnog prilaza. Uz zahtjev se obvezno prilaže kopija katastarskog ili situacijskog plana, s provizorno ucrtanim mjestom na kojem se planira izgradnja kolnog prilaza.

Obrazac-zahtjeva-za-izgradnju-kolnog-prilaza