KOMUNALNI REDAR ZAPOČEO S RADOM

U suradnji s općinama Čepin i Vuka uspostavili smo komunalno i poljoprivredno redarstvo na našem području kako bismo pridonijeli ljepšem izgledu naših naselja.

Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, odnosno održavanje čistoće i košnje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje otpada, snijega i leda s javnih površina, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, ruševne građevine, uvjete u kojima se drže životinje, a poljarska služba nadzire prostor van naselja, odnosno poljoprivredne površine i poljske puteve, odbačen otpad u okolišu,  pražnjenje septičkih jama u okoliš itd.

Komunalni i poljoprivredni redar obilaziti će naša naselja i ponajprije upozoriti mještane o kršenju komunalnog reda, potom ih zamoliti da uklone nedostatak ( npr. pokose javnu površinu ispred kuće, očiste snijeg, uklone ambroziju, uklone drva, automobil ili poljoprivredne strojeve, građevinski materijal, vrate javnu površinu u prvobitno stanje, itd.) i dati im rok za uklanjanje. Ukoliko ne uklone nedostatak, u propisanom roku, komunalni redar može izreći novčanu kaznu.

Uvođenjem komunalnog redarstva nastojat će se riješiti komunalni problemi s kojima se svakodnevno susrećemo, a svakako i smanjiti ugroza za ljude i okoliš.

Ukoliko imate upite ili želite prijaviti problem na javnoj površini kontaktirajte:

KOMUNALNI REDAR: 098/ 373-142- Zdenko

POLJARSKA SLUŽBA: 091/603 3406 – Antun