Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća mađarske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo- privremeni rezultati

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća mađarske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo- privremeni rezultati

Objavljeno: 8.svibnja 2023.godine u 8,40 sati

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća mađarske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo