Obavijest br. 2-24E o provedbi adulticidnog tretmana sa zemlje na području Općine

OPERATIVNI PLAN 2-24E provedbe adulticidnog tretmana sa zemlje.

Na osnovu obavijesti br. 2-24 E izvoditelj Veterinarska stanica Vetam d.o.o. Biljska cesta 7, Osijek, izrađuje operativni plan za dezinsekciju komaraca, detaljnu organizaciju i raspored plana rada:

Izvoditelj: Veterinarska stanica Vetam d.o.o. Biljska cesta 7, Osijek
Područje provedbe dezinsekcije: Općina Ernestinovo, ukupno 350 ha
Predviđeno vrijeme rada: 14.06.2024.g. od 19:00 do 22:00 sati

Tretman dezinsekcije provodit će ukupno 2 ekipe sa dva izvoditelja u ekipi:
Isti posjeduju identifikacijske iskaznice izvoditelja DDD mjera, uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti za rad, osposobljenost za rad sa kemikalijama (Položen tečaj za rad sa
kemikalijama i program obvezne trajne edukacije za izvoditelje obveznih DDD mjera).
Koordinator: Nataša Ivanković, 098/466-899
Metoda rada: toplo zamagljivanje
Oprema za rad: Swingfog zamagljivač
Sredstvo (vrsta, doza primjene): neopitroid premium plus, 100 ml/ha
Mjere zaštite: Mjere zaštite primjenjuju se po uputama proizvođača za navedeno sredstvo.
Doziranje sredstva i punjenje uređaja za apliciranje izvršit će se na području provođenja
dezinsekcije neposredno prije početka primjene.

obavijest i operativni plan 2-24E