NOVE STAZE U PARKU U SREDIŠTU ERNESTINOVA UZ POMOĆ EU FONDOVA

Na natječaj LAG-a Vuka-Dunav prijavili smo projekt izgradnje staza u parku u središtu Ernestinova (kraj crkve) krajem 2022. godine, a kao odgovor na našu prijavu dobili smo pozitivnu odluku o odobrenju što znači da su nam odobrena bespovratna EU sredstva za gradnju istih. U navedenom parku smo prije dvije godine postavili skulpture naive, zasadili stabla i izgradili cikloturističko odmorište. 2023.  godine postavili smo novu rasvjetu, a sve kako bismo ambijentalno naglasili već postavljene drvene skulpture te na taj način doprinijeti njihovoj vidljivosti i poboljšanju turističke ponude kontinentalnog turizma. U parku, uz  novoizgrađene staze postavili smo komunalnu opremu u vidu klupa i koševa te time završili cjelokupno uređenje parka koji će stasati i u kojem će uživati kako sadašnje tako i sve buduće generacije. Ukupna vrijednost projekta je 35.000,00 eura, a za projekt smo ostvarili maksimalno moguća bespovratna EU sredstva u iznosu od 24.228,45 EUR-a.