NATJEČAJ-RADNIK/ICA NA POSLOVIMA PRUŽANJA POTPORE STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM

2024-04-08 Natječaj za posao Osnažene Ernestine

OBRAZAC-Prijava-za-posao

Lista-kandidata-i-poziv-za-intervju

Radno mjesto

 ERNESTINOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


 22


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Bez naknade


 8.4.2024.


 16.4.2024.


 

Posloprimac

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


 1. MJESTO RADA: područje općine Ernestinovo
2. BROJ IZVRŠITELJA: 22
3. VRSTA ZAPOSLENJA: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 35 mjeseci uz obvezni
probni rad od 2 mjeseca
4. RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme
5. PREDVIĐENA PLAĆA: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće
Vlade Republike Hrvatske
6. RADNO ISKUSTVO: Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
7. OPIS POSLA:
Svaka zaposlena osoba pruža usluge potpore i podrške za najmanje šest pripadnika ciljne skupine koja
uključuje:
– organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
– obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje
vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih
potrepština i dr.) i/ili
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih
higijenskih potreba i dr.) i/ili
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba i drugi poslovi vezani uz skrb o starijim
osobama i osobama s invaliditetom.
Na javni poziv za zapošljavanje mogu se javiti punoljetne osobe oba spola s najviše završenom
srednjom školom.
8. NAČIN PRIJAVE:
Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na javni poziv za zapošljavanje sa svim prilozima. Prijavu na
javni poziv za zapošljavanje moguće je zatražiti putem e-maila projekti@ernestinovo.hr ili ju je
moguće preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo, V. Nazora 64,
31215 Ernestinovo.
Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:
1. kopija osobne iskaznice
2. potvrdu o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili e -zapis o
radno pravnom statusu s portala e-Građani, ne stariju od dana objave natječaja
3. izjavu o suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka (može se preuzeti na
mrežnim stranicama Općine Ernestinovo)
4. presliku dokaza o završenom obrazovanju (ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u
kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni npr. presliku
vjenčanog lista);
9. DOSTAVA PRIJAVE
Potpune prijave potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte ili osobno, u roku 8 dana od
dana objave javnog poziva za zapošljavanje na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, Područni ured Osijek na adresu:
Općina Ernestinovo, V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo, s naznakom „Prijava za radno mjesto u
sklopu projekta –Osnažene Ernestine- NE OTVARAJ.“
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i
urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva za zapošljavanje, ne smatra se
kandidatom
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidat ne pristupi
intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni poziv za zapošljavanje.
Na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo (www.ernestinovo.hr) objavit će se mjesto
i vrijeme održavanja intervjua.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Općina Ernestinovo zadržava pravo poništiti javni poziv za zapošljavanje u cijelosti ili djelomično bez
posebnog objašnjenja.
Kontakt:
• osobni dolazak: Općina Ernestinovo, V. Nazora 64, Ernestinovo
• pisana zamolba: Općina Ernestinovo, V. Nazora 64, Ernestinovo


 

Poslodavac

 OPĆINA ERNESTINOVO


  • osobni dolazak: V. NAZORA 64, 31215 ERNESTINOVO
  • pisana zamolba: V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo