Na području Općine Ernestinovo započinje istraživanje geotermalnih voda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku, KLASA: 310-01/20-03/89, URBROJ: 517-06-3-1-20-1 od 8 listopada 2020. kojim je trgovačkom društvu ENSOLX d.o.o. iz Zagreba izdalo dozvolu za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru Ernestinovo. Istraživanje započinje mjerenjima koja nemaju nikakav utjecaj na okoliš i stanovništvo te su kao takva odobrena od Agencije za ugljikovodike i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Mjerenja će započeti 20. travnja 2021., a očekivano trajanje je 30 dana.

Kontakt osoba za pitanja vezana uz samu provedbu navedenih istraživanja: Robert Fadiga, M: +385 91 2547 538  |  E:  robert.fadiga@ensolx.com.

Geofizičko snimanje – Ernestinovo

Odluka o izdavanju dozvole-Ernestinovo

Obrazac za prijavu štete – ENSOLX d.o.o.