KROZ DVIJE GODINE IZGRADIT ĆE SE SUSTAV NAVODNJAVANJA

Općina Ernestinovo izrazito je ruralan kraj s mnoštvo kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta.  Snažne izmjene klimatskih uvjeta i tehnoloških procesa u proteklom periodu znatno su utjecale na poljoprivrednu proizvodnju. Stoga se moraju razvijati i novi pristupi i načini rada, a jedan od zasigurno pozivnih pristupa je sustav navodnjavanja koji će omogućiti optimalnu količinu vode potrebnu za pravilan i pravodoban rast i razvoj biljke, a svakako i znatno veći prinos kultura na površinama.

Potpisom ugovora koji je upriličen 13.11.2020.g.  kreće se u izgradnju sustav navodnjavanja “Mala šuma, veliki vrt” u našoj općini na 78ha poljoprivrednih parcela. Mala šuma, veliki vrt nalazi se između starog i novog toka rijeke Vuke u Laslovu i mali je poljoprivredni riječni otok. Izgradnjom sustava navodnjavanja naša Mala šuma pretvoriti će se u poljoprivredni raj u kojem će naši poljoprivrednici moći proizvoditi različite vrste visokokvalitetnih proizvoda i na samom koncu ponuditi ih kupcima koji žude za kvalitetnim, domaćim proizvodima.

Cilj Nacionalnog projekta navodnjavanje je da se organiziranjem navodnjavanja, izmjenom strukture poljoprivredne proizvodnje te uvođenjem dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezultirati boljim korištenjem prirodnim resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici voditi razvoju ruralnih prostora.

Podsjetimo,  Osječko-baranjska županija prijavila je projekt „Sustav navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt (78 ha), Laslovo“ na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“  u travnju 2019.g. Agencija za plaćanje u  poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je za Sustav navodnjavanja Mala šuma-Velik vrt na području Općine Ernestinovo odobrila  9,5 milijuna kuna. Intenzitet potpore iznosi 100% svih prihvatljivih troškova iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Rok za izvođenje radova je 24 mjeseca.