Krenuli radovi na sanaciji pješačke staze u glavnoj ulici Ernestinova

U prvom tjednu lipnja ove godine, krenuli su radovi na sanaciji pješačkih staza u glavnoj ernestinovačkoj ulici, radovi na stazama koje se protežu uz iznimno prometnu državnu cestu.

Na dijelu dionice nije postojala  mogućnost sigurnog kretanja pješaka, budući da nogostup nikada nije niti bio izgrađen, stoga su pješaci bili  primorani kretati se cestom i prelaziti ju na neobilježenim mjestima za prijelaz, što je izuzetno opasno budući da je cesta visokog intenziteta  prometa te je na njoj prisutan velik broj kamiona i teretnih vozila.   Ostatak staze je u jako lošem stanju, stoga ju je bilo nužno sanirati u potpunosti.

Važno je napomenuti i da su brzine kretanja vozila u ovom dijelu mjesta iznimno velike, u velikom broju slučajeva iznad propisane brzine jer se radi o ulasku u naseljeno mjesto sa duge, ravne dionice državne ceste D518.

 

U svakodnevnom odvijanju prometa, posebno su ugrožene skupine poput starijih ljudi, male djece, školaraca i osoba s invaliditetom, te se njihovoj sigurnosti treba posvetiti posebna pozornost i omogućiti im sigurnost u prometu i poboljšanje kvalitete života u zajednici.

Kako bismo riješili navedenu problematiku, za navedenu dionicu izradili smo projektnu dokumentaciju, prijavili se na natječaj za sanaciju opasnih mjesta, dobili odobrenje projekta te osigurali maksimalnih 700.000,00 kn. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,1 milijuna kuna, što ukazuje da će Općina osigurati preostalih 400.000,00 kn. Sufinanciran sredstva osigurao je Centar za vozila Hrvatske d.d. kojima iskreno zahvaljujemo što su prepoznali stvarnu ugrozu i potrebe našeg naselja.

Provođenjem navedenih mjera kroz izgradnju dijela staze koja nedostaje i propisnim obilježavanjem pješačkih prijelaza  povećat će se sigurnost pješaka, uvelike utjecati na  stanje sigurnosti u cestovnom prometu, podići će se i  razina komunalnih usluga i poboljšati standard lokalnog stanovništva,  poboljšati lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo i zadovoljiti javne potrebe, osigurati daljnji razvoj i napredak naše lokalne zajednice, što je dodatni doprinos ovog projekta.

Završetkom projekta sanacije navedenih staza ujedno ćemo i u potpunosti završiti s izgradnjom staza u glavnoj ernestinovačkoj ulici, ukupne duljine 5.000 metara, a sve to u posljednje 3 godine.

Nastaviti ćemo s izgradnjom potrebitih staza u sporednim ulicama Ernestinova i Laslova, u skladu s financijskim mogućnostima i u onim dijelovima naselja  gdje je izgrađen kanalizacijski sustav.