KRENULA IZGRADNJA AUTOBUSNOG PARKIRALIŠTA I PARKIRALIŠTA ZA OSOBNE AUTOMOBILE U ZONI OŠ ERNESTINOVO

Ispred Osnovne škole Ernestinovo obilježen je pješački prijelaz na kolnom prilazu što je preko kojeg svakodnevno prelaze učenici i ostali mještani. Velik broj automobila svakodnevno bude nepropisno parkirano/zaustavljeno uz duž ceste i s jedne i druge strane, kao i na kolnim prilazima na kojima je obilježen pješački prijelaz s obje strane čime se znatno otežava preglednost i prelazak djece preko obilježenog pješačkog prijelaza koji vodi u školu. Sve navedeno osobito je izraženo prije samog početka nastave kada roditelji dovoze djecu u školu, odnosno kada dolaze po njih na kraju nastave. Dodatan problem stvaraju neprilagođene brzine vozila, što povećava ugrozu na navedenoj lokaciji. Kako se u zoni škole, odnosno u centru nalazi i Dom zdravlja, ljekarna, stomatološka ambulanta, vrtić, crkva i ostale javne ustanove postojeći parking nije dostatan, a dodatnoj gužvi na parkingu pridonosi i činjenica što škola nema parking za svoje djelatnike. Kako bi osigurali potrebnu razina sigurnosti u prometu u zoni Osnovne škole Ernestinovo i vrtića i osigurali dostatan broj parking mjesta na inicijativu naše općine izrađen je projekt uređenja prometnih i parkirnih površina u zoni škole. Rješavanjem iznimno složenih imovinsko-pravnih odnosa što je uključivalo povrat dijela zemljišta bivšim vlasnicima za što smo se izborili da se isplati financijska naknada, prijenosom zemljišta koje je bilo djelomično i u vlasništvu RH, što je produljilo proces prijenosa vlasništva na općinu, izradom projekta i ishođenjem građevinske dozvole, te na samom kraju iznalaženjem financijskih sredstava, krenuli su radovi na izgradnji. Proces je unatoč konstantnom angažmanu trajao 2 i pol godine no to nas nije obeshrabrilo da ustuknemo ni milimetra u našim zamislima. U sklopu projekta kroz zacjevljenje kanala izgraditi će se parking za djelatnike škole i roditelje koji dovoze djecu te parkiralište za školski autobus koji će se izmjestiti s kolnika i nova pristupna cesta na poljskom putu. Postojeći pješački prijelaz će se izmjestiti kako bismo pješacima omogućili siguran prijelaz preko ceste. Postavit ćemo i usporni semafor koji će paliti crveno svjetlo uslijed prekoračenja brzine, te novi nogostup kojim ćemo povezati parkiralište s nogostupom u Školskoj ulici, kao i nedostajući nogostup koji ćemo povezati postojeći nogostup s ulicom N. Š Zrinskog. Projekt je ukupne vrijednosti 400.000,00 eura (3 milijuna kuna), a zbog njegove bitnosti i doprinosa sigurnosti u prometu uspjeli smo uz vlastita sredstava općine za izgradnju osigurati i sufinanciranje od strane Osječko-baranjske županije i Uprave za ceste Osječko- baranjske županije.
Osigurati potrebnu razina prometne sigurnosti u zoni osnovne škole i vrtića osnovni je i bitan cilj našega projekta, a njime će se znatno poboljšati prometno tehnički uvjeti na navedenoj prometnici, podići razina prometne sigurnosti i udobnosti svih sudionika u prometu, a sve sa svrhom uklanjanja ugroze s navedenih lokacija i preventivnog djelovanja na dobrobit svih sudionika u prometu, a osobito one najranjivije skupine – djece, starijih osoba i osoba s invaliditetom.