Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2023.godinu

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i
151/22) i članka 8. Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2023.
godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruga i organizacija civilnog društva općinska
načelnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata udruga građana
od interesa za Općinu Ernestinovo za 2023. godinu

Javni natječaj je otvoren od 11.siječnja 2023.godine do 10.veljače 2023.godine do 14:00 sati

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su od interesa za
Općinu Ernestinovo i koje će se financirati iz Proračuna Općine Ernestinovo u 2023.godini.

DOKUMENTACIJA:

 

Godišnji plan natječaja- 2023.godina

2 Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga 2023.godina

3 Javni natječaj za financiranje udruga 2023.godina

4-Upute-za-prijavitelje-2023.godina

OBRAZAC-1-Prijavnica-za-sufinanciranje-programa-udruga-2023.godina

OBRAZAC-2-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-programa-udruge-2023. godina

OBRAZAC-4-Primjer-ugovora-o-financiranju-programa-ili-projekata-2023. godina

OBRAZAC-5-Opisno-izvjesce-provedbe-programa-ili-projekta-2023. godina

OBRAZAC-6-Financijsko-izvjesce-provedbe-programa-ili-projekta-2023. godina

Rang lista i odluka o dodjeli sredstava 2023- odobrena sredstva

Odluka-o-dodjeli-sredstava-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga-gradana