Izrada projekta za biciklističku stazu

U tijeku je izrada projekata za biciklisticku stazu u Općini Ernestinovo. Budući da je idejni projekt naručen od strane općine predviđao stazu s desne Ivanovačke strane (između kanala i polja što je nelogično budući da prelazi preko privatnih parcela i da bi ju traktori i kombajni uništili prilikom obrade polja) od projektanta smo zatražili da ju prebaci na bent u Divošu.

Također, morali smo biciklističku stazu skratiti do lokacije koja je bila predviđena za izgradnju poslovne zone Laslovo budući da je Prostornim planom Opžine Ernestinovo zabranjena gradnja infrastrukture u poslovnoj zoni?!?! (otprilike 1 km do ulaza u Laslovo).

U tijeku su izmjene Prostornog plana kako nas u razvoju ne bi kočili zastarjeli propisi, no one traju i do jedne godine tako da smo odlučili “odrezati” biciklističku stazu 1 km prije Laslova. Čim Plan bude gotov ishoditi ćemo građevinsku dozvolu i za taj dio te ju dograditi.

Građevinsku dozvolu za bicklističku stazu imati ćemo u listopadu te ju planiramo prijaviti na grant shemu Urbane aglomeracije Osijek zajedno s gradom Osijekom i okolnim općinama koje namjeravaju gradnju staza.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.