Izgrađene otresnice na poljskim putevima u Općini Ernestinovo

Kako bismo osigurali sigurnost svih sudionika u prometu i smanjili iznošenje blata na državnu i nerazvrstane ceste, izgrađeno je 8 otresnica na poljskim putevima, po 3 u Ernestinovu i Laslovu, te 2 uz državnu cestu D518 Osijek – Vinkovci.

Uređenjem otresnica obuhvaćeni su poslovi iskopa zemlje, valjana zemljane posteljice, postavljanje geotekstila, nasipavanja i razastiranja kamene mješavine s valjanjem u svrhu sprječavanja iznošenja blata poljoprivrednim vozilima s poljskih puteva na državnu i nerazvrstane ceste s asfaltnim zastorom.

Za izvedene radove građenja otresnica zatražiti će se potpora Osječko-baranjske županije koja može iznositi do 50% troškova izgradnje.

Na proljeće ćemo nastaviti s izgradnjom otresnica na mjestima na kojima bude najveća potreba.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.