Crkva Presvetog Trojstva u Ernestinovu

Više od stoljeća nakon prvog doseljavanja i više od dvadeset godina nakon koloniziranog naseljavanja 15. studenog 1973. g. počinje gradnja prve crkve u Ernestinovu. Radilo se isključivo dragovoljnim prilozima mještana Ernestinova i manjim dijelom pomoći od naših bivših mještana iz Australije. Crkva se gradila nekoliko godina. Iako nedovršena, godine 1975., blagoslovljena je po biskupu ordinariju Ćirilu Kosu. Godine 1979. bio je blagoslov Križnog puta – veoma vrijednog dara umjetnika naivaca ernestinovačke Kiparske kolonije. Godinu dana kasnije napravljene su nove klupe. Godine 1983. postavljen je mramorni pod.

14. travnja 1991. blagoslovljen je novoizgrađeni zvonik pored crkve.

Te iste 1991.g. crkva i zvonik razoreni su u najezdi jugo-komunističke armade. Stanovništvo je prognano, a povratak je počeo tek 1997.g.

Mjesto Ernestinovo je u ovom ratu pretpjelo velika razaranja, s mnogo poginulih i nestalih osoba. Najgore je ipak prošla  crkva, tek sagrađena 1978.g. u Domovinskom je ratu bila je gotovo potpuno razorena. Ono što su mještani uz pomoć mnogih darovatelja iz Australije mukotrpno  gradili, u jednom danu pretvoreno je u pepeo. Uništena su umjetnička djela kipara naivaca iz Ernestinova koja su kroz niz godina poklonili crkvi. Ostali su samo goli zidovi.

Zemljište na kojem se nalazila stara crkva je prodano, a nova crkva izgrađena je u centru naselja uz brojne dobrovoljne darove mještana ali i drugih domaćih i stranih donatora. Novosagrađena rimokatolička Crkva Presvetog Trojstva koja je filijala župe sv. Rozalije djevice iz Ivanovca i pripada Osječkom dekanatu Nadbiskupije đakovačko-osječke. Izgradnja nove crkve započeta je 11. prosinca 2003. godine. Umjetnička djela otuđena u Domovinskom ratu zamjenjena su novoizrađenim umjetninama koje su izradili članovi Likovne uduge Petar Smajić iz Ernestinova na Kiparskoj Koloniji kipara naivaca 2019. Tako je u novoj crkvi svoje mjesto našao novi reljef na koru izrezbaren u biblijskim motivima kao i  reljefi 14 postaja Križnog puta.

Crkva je građena brojnim donacijama te neki od materijala koji su bivali ugrađeni nisu nažalost bili dugotrajni tako da je na crkvi Presvetog trojstva u Ernestinovu 2020. izmijenjena dotrajala drvena stolarija novom aluminijskom stolarijom te su postavljeni limeni opšavi oko prozora.

Obnova je sufinancirana od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Ukupna vrijednost radova iznosila je oko 160.000,00 kn od čega je Ministarstvo osiguralo 100.000,00 kuna, a ostatak sredstava izdvojila je Općina Ernestinovo i Župa sv. Rozalije Ivanovac.

Nadamo se da će u idućih nekoliko godina biti i postavljen vitraj te će Crkva napokon biti posvećena.