Besplatno odlaganje posebnih vrsta otpada u reciklažnom dvorištu

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka od 10,00 – 17,00 sati, te subotom od 8,00 – 13,00 sati.
U zimskom periodu radno vrijeme biti će od 9,00 – 16,00 sati.

Obavještavamo mještane Općine Ernestinovo da posebne vrste otpada mogu besplatno odlagati u reciklažnom dvorištu koje se nalazi u Gospodarskoj zoni Antunovac.

Općina Ernestinovo koristit će reciklažno dvorište u vlasništvu Općine Antunovac u svrhu provođenja mjere odvojenog prikupljanja otpada, te će Općina Ernestinovo zajednički s Općinom Antunovac snositi sve troškove potrebne za funkcioniranje reciklažnog dvorišta, u udjelima srazmjerno broju stanovnika svake pojedine općine.

Reciklažno dvorište izgrađeno je kao nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, a sukladno europskim smjernicama i standardima zaštite okoliša zaprimati će se 35 različitih vrsta otpada.

Reciklažno dvorište gradi se sa svrhom da se maksimalno izbjegne nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, te da se cjelokupno gospodarenje otpadom uskladi s načelima održivog razvoja.

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažno dvorišta:

 • papir
 • karton
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET – boce
 • PE – folija
 • limenke
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)
 • elektronički otpad
 • glomazni otpad
 • drveni otpad
 • tekstil
 • odjeća
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.