Proračun i ostvarenje

Zakonski okvir za objavu proračuna, što je proračun, od čega se sastoji, …