Strategija razvoja Općine

Općina Ernestinovo pokrenula je proces izrade Strategije razvoja Općine Ernestinovo za razdoblje 2015. – 2020. s ciljem stvaranja preduvjeta za održivi razvoj i unapređenje prostora, razvoj konkurentnog gospodarstva, razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana putem strukturnih i ostalih fondova Europske unije.

Prilikom izrade Strategije razvoja Općine Ernestinovo očekivano je postizanje sljedećih rezultata:

  1. Izrađena analiza stanja
  2. Izrađena Strategija razvoja Općine Ernestinovo kao strateškog razvojnog dokumenta za petogodišnje razdoblje
  3. Opća i ciljana javnost uključena u proces izrade strategije te informirana o sadržaju Strateškog razvojnog programa Općine Ernestinovo
  4. Istraženi resursi i razvojni potencijali u poljoprivredi, gospodarstvu te civilnom sektoru na području Općine Ernestinovo
  5. Izrađeno i distribuirano 50 kom tiskane Strategije razvoja Općine Ernestinovo
  6. Objava Strategije razvoja Općine Ernestinovo na službenoj mrežnoj stranici Općine radi dostupnosti široj javnosti, poduzetnicima, poljoprivrednicima, organizacijama civilnog društva kako bi se isti prilikom prijave na natječaje za korištenje sredstava iz fondova EU mogli pozivati na strateški razvojni dokument

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na sjednici održanoj 14. ožujka 2017. usvojilo je konačni tekst Strategije razvoja te je time projekt/operacija uspješno dovršen.

Strategija razvoja Općine Ernestinovo

Strategija razvoja Opcine Ernestinovo 2015.-2020.

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Ernestinovo

 

Razvojna strategija LAG-a “Vuka-Dunav”

LAG Vuka-Dunav – 1. Strategija

LAG Vuka-Dunav – 1.1. Prilozi strategije

LAG Vuka-Dunav – 1.2. Pravilnici strategije 2016