Dokumenti Općine Ernestinovo

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo usvojilo je Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine Ernestinovo.

Procjena je usvojenja 27. ožujka 2018., a odluka o njenom usvajanju objavljena je u Službenom glasniku Općine Ernestinovo, broj 4/18.

U nastavku se objavljuje tekst Procjene rizika od velikih nesreća.

Procjena rizika od velikih nesreća – Općina Ernestinovo