Dokumenti Općine Ernestinovo

Objavljuje se nacrt Procjene rizika od velikih nesreća Općine Ernestinovo, koji je izradila radna skupina Općine Ernestinovo, uz pomoć vanjskog konzultanta Zavoda za unapređenje sigurnosti Osijek.

Procjena rizika od velikih nesreća – Općina Ernestinovo